Investor Relations

Psyray International is een private onderneming gevestigd in Nederland. Geïnteresseerde investeerders die ook geloven dat Psyray een toegevoegde waarde kan hebben voor een betere wereld, kunnen hier contact met ons opnemen.